Kem 2023
Kemkonferensen Kemkonferensen

Välkomna till KEM 2023 Helsingborg 19-20 april!

Under två dagar träffas vi och får ta del av ett fullmatat program med de senaste nyheterna och aktuella händelserna inom branschen. Efter ett antal webbinarier under pandemin samt en KEM-konferens under hösten 2022 är vi nu tillbaka på våren igen, där vi brukar vara.

Programmet på Kem 2023 kommer bl.a. att ta upp ett antal ”aktuella händelser” där vi redovisar ett antal utredningar och drar lärdomar och erfarenheter från dessa. Vi kommer också att få ta del av många intressanta ämnen kring ”Sjukvård och omhändertagande vid kemiska olyckor”. I blocket ”Kompetens, teknik och taktik vid keminsatser” får vi bl.a. höra om några av MSBs nya vägledningar. Programmet hittar du här.

Kemkonferensen har anordnats sedan 2001 Kemkonferensen har anordnats sedan 2001

Nationell kemkonferens för Sveriges blåljusorganisationer sedan 2001

Precis som tidigare år presenterar vi de senaste produkterna och nyheterna från företag, organisationer och myndigheter i branschen. Utställningen på Kem 2023 erbjuder utställningsyta både inom- och utomhus.

Kemkonferensen arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget. Kemkonferensen riktar sig till målgrupperna kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, Sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Varmt välkommen till Helsingborg och KEM 2023 den 19-20 april!

KEM 2023 arrangeras av

KEM 2023 Kem 2023 - Helsingborg 19-20 april - Kem 2023
KEM 2023 Kem 2023 - Helsingborg 19-20 april - Kem 2023 KEM 2023 Kem 2023 - Helsingborg 19-20 april - Kem 2023

Vill ditt företag medverka i utställningen på KEM 2023?

KEM 2023 bjuder vi in företag, myndigheter och organisationer för att presentera sina produkter och tjänster. Utställningen erbjuder även utställningsyta utomhus.

Vill ert företag också vara med och medverka i ett forum där du möter beslutsfattare, chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige, kontakta oss.

Läs mer här