KEM 2023

Program

KEM 2023 Program

19 april

09:00-10:00 Registrering och kaffe
Kaffe serveras i utställningen
10:00-10:10 Välkommen till KEM 2023
Ola Carlsson Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Inträffade händelser
10:10-10:30 Tankbilsolyckor med myrsyra i Perstorp och bensin i Hylte
Leif Hylander - Kemexpert
10:30-10:50 Olycka med tankbil innehållande LNG i Särestad
Rasmus Frid - Räddningstjänsten Skaraborg
10:50-11:50 Brand i gasollagret i Falun
Johan Nordin Räddningstjänsten Dala mitt - Inspelat inslag
11:50-12:05 Tillbud med fat innehållande fluorvätesyra
Leif Hylander - Kemexpert
12:05-12:30 Nacka och Nyköping – två olyckor med explosiva ämnen
Representant från Polismyndigheten
12:30-14:00 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
14:00-14:30 Brand i sopbil med CNG i Karlsborg
Rasmus Frid - Räddningstjänsten Skaraborg
14:30-14:40 Introduktion av MSB.s nya vägledning om insats vid brand i gasfordon - Film
Erik Egardt - MSB
Sjukvård och omhändertagande vid kemiska olyckor
14:40-15:05 ORM-utbildning, omhändertagande av personer drabbade av farliga ämnen
Per-Erik Johansson - Umeå Universitet CBRNE-enheten
15:05-15:35 Utbildning i akutsjukvård vid kemiskt skador
Anders Bucht - FOI
15:35-16:20 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
16:20-16:50 Utredning om effekterna på miljön av kontaminerat släckvatten och vägledning av omhändertagande av kontaminerat släckvatten
Lynn Ranåker - MSB
16:50-17:10 Redovisning av två storskador där kontaminerat släckvatten omhändertogs
Leif Hylander - Kemexpert
17:10-18:00 Mingel i utställningen
19:30 Buffé på Good Morning hotell

20 april

Kompetens, teknik och taktik vid keminsatser
08:30-08:50 Lägesbild Nationella bombskyddet/NBDC
Representant från Polismyndigheten
08.50-09:20 Regeringsuppdrag räddningstjänst under höjd beredskap
Ove Brunnström - MSB
09:20-09:40 Tillsynsresultat för transport av farligt gods
Jesper Leidig - Polisen
09:40-10:10 Kustbevakningens roll vid CBRN-händelser
Thomas Eriksson - Kustbevakningen
10:10-10:40 Ny kemdatabas i RIB
Magnus Levein - MSB
10:40-11:20 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
11:20-11:50 MSB:s rapport fullskaleförsök brandsläckning av litiumjonbatterier i elbilar
PO Malmquist
11:50-12:10 Polisens CBRNE-utbildning
Monica Ståhl - Polismyndigheten
12:10-12:30 Omvärldsbevakning -Tillämpning av drönartekniken vid CBRN händelser
Stefan Haggö - MSB
12:30-12:50 Planeringsverktyg för inkluderande CBRNE-övningar
Daniel Strömberg, Åsa Burlin - Umeå Universitet CBRNE-enheten
12:50-13:00 Avslutning och summering
13:00 Lunch

Med reservation för ändringar.Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Anmälan

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png

FÖRELÄSARE

Thomas Eriksson

Kustbevakningen

Thomas Eriksson arbetar på Kustbevakningen som handläggare inom räddningstjänst på metodutvecklingse...

Läs mer om våra föreläsare här