KEM 2023

Jesper Leidig - Föreläsare

Jesper Leidig

Jesper Leidig

Trafikpolisen

Jesper Leidig arbetar på Trafikpolisen i Helsingborg med placering i den ”tunga” trafikgruppen som mest jobbar med yrkestrafik. Inom yrkestrafiken sysslar han huvudsakligen med kontroll av ADR-transporter på väg. En annan del av Jespers tjänst förläggs även på MSB i Revingehed där han som polisiär CBRNE-sakkunnig, grundutbildar polisaspiranter och fortbildar poliser för att öka deras medvetenhet och förmåga gentemot CBRNE-hot som kan uppstå i den polisiära vardagen. Jesper kommer prata om polisens kontroller av ADR på väg och framförallt om tanktransporter. Han kommer ta upp vilka brister de stöter på, varför de tror dessa uppstår och vilken medvetenhet som finns rörande transport av ADR.

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png

FÖRELÄSARE

Magnus Levein

MSB

Magnus Levein är brandingenjör på MSB och arbetar med beslutsstödssystemet MSB RIB. På KEM 2023 berä...

Läs mer om våra föreläsare här