KEM 2023

Rasmus Frid - Föreläsare

Rasmus Frid

Rasmus Frid

Räddningstjänsten Skaraborg

Rasmus Frid är brandingenjör och har arbetat inom kommunal räddningstjänst sedan 2011. Han arbetar idag på Räddningstjänsten Skaraborg med uppgifter inom olycksutredning och erfarenhetsåterföring, förebyggande brandskydd samt projekt inom operativ utveckling. Jag har en operativ roll som Regional Insatsledare (RIL)

Rasmus kommer att prata om två olika händelser:

Tankbilsolycka med LNG
Den 28/12 2022 13:18 inkommer larm till räddningstjänsten om trafikolycka med en tankbil lastad med farlig gods. Vid framkomst konstaterats att lasten består av LNG. Räddningsarbetet blir långdraget och tankbilen är bärgad från platsen knappt tre dygn efter att händelsen inträffat. Insatsen präglas av svårigheten att göra korrekta riskbedömningar för att kunna genomföra bärgningen på ett säkert sätt. Information från experter på området pekar många gånger åt olika riktningar vilket försvårar beslutsfattandet under insatsen.

Brand i sopbil med CNG i Karlsborg
Den 3/6 2021 börjar en sopbil att brinna inne i ett bostadsområde i centrala Karlsborg. Sopbilen brinner kraftigt och efter att branden släckts är det uppenbart att gasflaskorna med CNG har varit involverade i branden. Räddningsarbetet tar 28 timmar och svårigheten är att kontrollera hur skadade de 8 gasflaskorna är samt om säkerhetsventilerna har aktiverats eller ej.

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png

FÖRELÄSARE

Jesper Leidig

Trafikpolisen

Jesper Leidig arbetar på Trafikpolisen i Helsingborg med placering i den ”tunga” trafikgruppen som m...

Läs mer om våra föreläsare här