KEM 2023

Leif Hylander - Föreläsare

Leif Hylander

Leif Hylander

Kemexpert

Leif Hylander anses vara en av Sveriges främsta kemexperter med många års erfarenhet från räddningstjänsten i Perstorp där han tidigare var räddningschef. Leif har varit med vid flera 100 olyckor med kemikalier och farlig gods i hela landet. Leif Hylander som numera jobbar som konsult kommer till KEM 2023 för att berätta om några olika händelser: Tankbilsolycka med myrsyra och Tillbud med fat innehållande fluorvätesyra. Leif kommer också att redogöra två storskador där kontaminerat släckvatten omhändertogs

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/less.png

FÖRELÄSARE

Thomas Eriksson

Kustbevakningen

Thomas Eriksson arbetar på Kustbevakningen som handläggare inom räddningstjänst på metodutvecklingse...

Läs mer om våra föreläsare här