KEM 2023

Anders Bucht - Föreläsare

Anders Bucht

Anders Bucht

Totalförsvarets forskningsinstitut

Anders Bucht är forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet. Han forskar inom området toxiska effekter och medicinskt behandling vid exponering för kemiska stridsmedel. Utöver forskning ger han stöd till civila myndigheter och Försvarsmakten i uppbyggnad av beredskap för omhändertagande av skadade vid kemiska händelser. På Kem 2023 kommer Anders att berätta mer om Utbildning i akutsjukvård vid kemiskt skador.

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png

FÖRELÄSARE

Thomas Eriksson

Kustbevakningen

Thomas Eriksson arbetar på Kustbevakningen som handläggare inom räddningstjänst på metodutvecklingse...

Läs mer om våra föreläsare här