KEM 2023

Daniel Strömberg - Föreläsare

Daniel Strömberg

Daniel Strömberg

Umeå Universitet

Daniel Strömberg är Projektsamordnare vid Europeiska CBRNE-centret vid Umeå Universitet. Daniel, som är utbildad statsvetare med examen i internationella relationer och även krishantering och fredsbyggande, är engagerad i CBRN-frågor både civilt genom CBRNE-centret, och militärt genom att han tjänstgör som CBRN-officer i luftvärnet.

Till Helsingborg och KEM 2023 kommer Daniel, för att tillsammans med sin kollega Åsa Burlin, berätta om ett Planeringsverktyg för inkluderande CBRNE-övningar.

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png

FÖRELÄSARE

Jesper Leidig

Trafikpolisen

Jesper Leidig arbetar på Trafikpolisen i Helsingborg med placering i den ”tunga” trafikgruppen som m...

Läs mer om våra föreläsare här