KEM 2023

Stefan Haggö - Föreläsare

Stefan Haggö

Stefan Haggö

MSB

Stefan Haggö arbetar på MSB som handläggare på enheten för Brand och Räddning. Stefan har bl.a. obemannade farkoster, på land (UGV) och i luft (UAS) som specialområden. På kem 2023 så kommer Stefan att berätta om erfarenheter av drönartekniken inom området farliga ämnen ur ett omvärldsperspektiv.

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png

FÖRELÄSARE

Lynn Ranåker

MSB

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och...

Läs mer om våra föreläsare här