KEM 2023

Thomas Eriksson - Föreläsare

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Kustbevakningen

Thomas Eriksson arbetar på Kustbevakningen som handläggare inom räddningstjänst på metodutvecklingsenheten. Thomas har en bakgrund i kommunal räddningstjänst i Göteborg. Största delen av arbetstiden går till frågor och handläggning inom CBRN E området. Medverkar också i arbetet med MIRG, rök och kemdykning och krisberedskap. Vid större miljöoperationer medverkan i Kustbevakningens stabsstruktur.

Thomas kommer prata om vad Kustbevakningen kan bidra med under miljöräddningstjänst och hur vi kan stötta framförallt kommunal räddningstjänst. Generellt är kunskapen låg vad Kustbevakningen gör och har för förmågor.

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/gigant.png

FÖRELÄSARE

Åsa Burlin

Europeiska CBRNE-centret

Åsa Burlin har arbetat som projektsamordnare på Europeiska CBRNE-centret sedan 2017 och har en bakgr...

Läs mer om våra föreläsare här